Nieruchomości

Sprzedaż, dzierżawa, wynajem.

Konkurs na najem Sali Fitness zlokalizowanej w budynku pływalni krytej na Ratajach, położonej na osiedlu Piastowskim 55 w Poznaniu.

Termin składania ofert do dnia 02 lipca 2019r. do godziny 10:00.

14 czerwca 2019
Ogłoszenie: RA.204.1.2019 (PDF)
Załącznik nr 1: RA.204.1.2019-1 (PDF)