ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Przegląd serwisowy systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w oddziale ATLANTIS os. Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań.

20 stycznia 2021
Zapytanie ofertowe: AT.310.42.2021 (PDF)
Załączniki: AT.310.42.2021-1 (ZIP)

27 stycznia 2021
Wynik zapytania ofertowego: AT.310.42.2021-2 (PDF)