ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Dostawa piasku kwarcowego (minerał) w ilości 900 ton.


7 kwietnia 2022
Zapytanie ofertowe: DGN.208.4.2022 (PDF)
Załączniki: DGN.208.4.2022-1 (ZIP)

8 kwietnia 2022
Zmiana zapytania ofertowego: DGN.208.4.2022-2 (PDF)
Zmieniony załącznik nr 2: DGN.208.4.2022-3 (PDF)

15 kwietnia 2022
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: DGN.208.4.2022-4 (PDF)