ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Monitoring mediów na potrzeby POSiR w roku 2021.

16 listopada 2020
Zapytanie ofertowe: DI.074.1.2021 (PDF)
Załącznik: DI.074.1.2021-1 (ZIP)

9 lutego 2021
Zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte.