ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Projekty graficzne na potrzeby POSiR oraz organizowanych imprez.

Nr sprawy: DI.310.3.2022, DI.441.1.8.2022, DI.441.2.8.2022, DI.441.3.5.2022, DI.441.4.6.2022, DI.441.5.6.2022, DI.441.6.2.2022, MA.310.67.2022, RA.310.32.2022, AT.310.28.2022, WI.310.14.2022, GO.310.1.2022, CH.310.27.2022, ZS.310.32.2022, MOS.310.26.2022, KA.310.28.2022B, MOS.310.24.2022.

Termin zgłoszeń: 28.01.2022 do godz. 14:00.

Osoba do kontaktu: Aleksandra Sobczyk, , tel. 61 835 79 17, 505 126 942

19 stycznia 2022
Zapytanie ofertowe: DI.310.3.2022 (PDF)
Załącznik: DI.310.3.2022-1 (PDF)

24 lutego 2022
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: DI.310.3.2022-2 (PDF)