ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Jana Spychalskiego 34 w Poznaniu.


21 lutego 2022
Zapytanie ofertowe: DT.220.5.2022 (PDF)
Załączniki: DT.220.5.2022-1 (ZIP)

23 lutego 2022
Odpowiedzi na pytania: DT.220.5.2022-2 (PDF)

2 marca 2022
Informacja o unieważnieniu postępowania: DT.220.5.2022-3 (PDF)