ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Zakup z dostawą kontenera magazynowego dla Oddziału Rataje POSiR.

16 kwietnia 2021
Zapytanie ofertowe: RA.240.6.2021 (PDF)
Załączniki: RA.240.6.2021-1 (ZIP)

26 kwietnia 2021
Wyniki zapytania ofertowego: RA.240.6.2021-2 (PDF)