ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Zakup odzieży roboczej, ochronnej, obuwia oraz środków ochrony indywidualnej.

29 stycznia 2021
Zapytanie ofertowe: WI.173.1.2021 (PDF)
Załączniki: WI.173.1.2021-1 (ZIP)

5 lutego 2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: WI.173.1.2021-2 (PDF)
Formularz cenowy: WI.173.1.2021-3 (PDF)