ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Zakup i montaż 2 sztuk klimatyzatorów ściennych.

14 października 2020
Zapytanie ofertowe: ZS.210.1.2020 (PDF)
Załącznik: ZS.210.1.2020-1 (PDF)

21 października 2020
Wyniki zapytania ofertowego: ZS.210.1.2020-2 (PDF)