ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem" obejmującego modernizację pawilonu toalet na terenie nieruchomości położonej przy ul. Koszalińskiej 15 w Poznaniu.

Termin składania ofert do dnia 11.09.2018 r. do godziny 11:00.

3 września 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.212.57.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: ZP.212.57.2018-1 (ZIP)

5 września 2018
Informacja o pytaniach: ZP.212.57.2018-2 (ZIP)

7 września 2018
Informacja o pytaniach: ZP.212.57.2018-3 (PDF)

11 września 2018
Informacja z otwarcia ofert: ZP.212.57.2018-4 (PDF)

21 września 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zp.212.57.2018-5 (PDF)