ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Zagospodarowanie terenu nieruchomości przy ul. ks. E. Nawrota 14 w Poznaniu, tzw. Plaży Parkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych".

Termin składania ofert do dnia 24.08.2018 r. do godziny 11:00.

9 sierpnia 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.212.54.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: ZP.212.54.2018-1 (ZIP)
Załącznik nr 2: ZP.212.54.2018-2 (ZIP)

24 sierpnia 2018
Informacja z otwarcia ofert: ZP.212.54.2018-3 (PDF)

31 sierpnia 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.212.54.2018-3 (PDF)