ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Naprawa usterek konstrukcyjnych obiektu Stadion Miejski w Poznaniu, przy ul. Bułgarskiej 17.

24 września 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: zp.212.63.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: zp.212.63.2018-1 (ZIP)

3 października 2018
Modyfikacja SIWZ: zp.212.63.2018-2 (PDF)
Fotografie uszkodzeń: zp.212.63.2018-3 (PDF)

11 października 2018
Informacja o unieważnieniu: zp.212.63.2018-4 (PDF)