ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania "Modernizacja skateparku", zlokalizowanego pod adresem os. Piastowskie 106A w Poznaniu, działka nr 10/1, ark. nr 16, obręb Rataje.

Termin składania ofert do dnia 11.10.2018 r. do godziny 11:00.

3 października 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.212.68.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: ZP.212.68.2018-1 (ZIP)

11 października 2018
Informacja z otwarcia ofert: ZP.212.68.2018-2 (PDF)

16 października 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.212.68.2018-3 (PDF)