ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Wykonanie projektu i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego na ulicach Poznania oraz na terenach pozamiejskich na czas trwania imprezy Wings For Life.

Termin składania ofert do dnia 25.02.2020 do godziny 11:00.

17 lutego 2020
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.240.12.2020 (PDF)
Załączniki: ZP.240.12.2020-1 (ZIP)

25 lutego 2020
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.12.2020-2 (PDF)

4 marca 2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.240.12.2020-3 (PDF)