ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Usługi cateringowe podczas imprez organizowanych przez Oddziały POSiR w Poznaniu w roku 2019.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną.

2 marca 2020
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.240.15.2020 (PDF)
Załączniki: ZP.240.15.2020-1 (ZIP)

6 marca 2020
Informacja o unieważnieniu części III postępowania: ZP.240.15.2020-2 (PDF)

9 marca 2020
Zmiana SIWZ i Ogłoszenia: ZP.240.15.2020-3 (PDF)

11 marca 2020
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.15.2020-4 (PDF)

23 marca 2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.240.15.2020-5 (PDF)

9 kwietnia 2020
Informacja o zawarciu umowy: ZP.240.15.2020-6 (PDF)