ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Remont pomieszczeń w Oddziale Malta POSIR, Poznań, ul. Wiankowa 3.

Termin składania ofert do dnia 17.03.2020 r. do godziny 11:00.

2 marca 2020
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.240.18.2020 (PDF)
Załączniki 1: ZP.240.18.2020-1 (ZIP)
Załączniki 2: ZP.240.18.2020-2 (ZIP)

11 marca 2020
Informacja o pytaniach: ZP.240.18.2020-3 (PDF)

17 marca 2020
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.18.2020-4 (PDF)

20 marca 2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.240.18.2020-5 (PDF)