ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Usługi sprzątania Pływalni Atlantis zlokalizowanej na Os. Batorego 101 w Poznaniu.

3 kwietnia 2020
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.240.21.2020 (PDF)
Załączniki: ZP.240.21.2020-1 (ZIP)

8 kwietnia 2020
Wyjaśnienia treści SIWZ: ZP.240.21.2020-2 (PDF)

14 kwietnia 2020
Modyfikacja treści SIWZ: ZP.240.21.2020-3 (PDF)

16 kwietnia 2020
Wyjaśnienia treści SIWZ: ZP.240.21.2020-4 (ZIP)

21 kwietnia 2020
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.21.2020-5 (PDF)

13 maja 2020
Informacja o wyborze oferty: ZP.240.21.2020-6 (PDF)