ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Modernizacja urządzeń elektronicznych stanowiących elementy infrastruktury Systemu Kontroli Biletów na Stadionie Miejskim przy ul. Bułgarskiej 17 w Poznaniu.

26 października 2020
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.240.39.2020 (PDF)
Załączniki: ZP.240.39.2020-1 (ZIP)

28 października 2020
Wyjaśnienia treści SIWZ: ZP.240.39.2020-2 (PDF)

4 listopada 2020
Modyfikacja treści SIWZ: ZP.240.39.2020-3 (PDF)
Zawiadomienie o odwołaniu: ZP.240.39.2020-4 (PDF)

6 listopada 2020
Modyfikacja treści SIWZ: ZP.240.39.2020-5 (PDF)

12 listopada 2020
Modyfikacja treści SIWZ: ZP.240.39.2020-6 (PDF)

17 listopada 2020
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ: ZP.240.39.2020-7 (ZIP)

23 listopada 2020
Modyfikacja treści SIWZ: ZP.240.39.2020-8 (ZIP)

24 listopada 2020
Zawiadomienie o odwołaniu: ZP.240.39.2020-9 (ZIP)

30 listopada 2020
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ: ZP.240.39.2020-10 (PDF)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: ZP.240.39.2020-11 (PDF)

22 grudnia 2020
Informacja z otwarcia ofert: ZP.240.39.2020-12 (PDF)

19 marca 2021
Informacja o wyborze: ZP.240.39.2020-13 (PDF)

25 czerwca 2021
Unieważnienie czynności w postępowaniu: ZP.240.39.2020-14 (PDF)