Organizator

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

ul. Gdańska 1
61-123 Poznań

tel./fax 61 877 23 29
e-mail:

poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 15:00

NIP: 209-00-01-440

Multisportowe Półkolonie organizowane są w następujących turnusach i poniższych terminach:

  • 17.01 – 21.01.2022
  • 24.01 – 28.01.2022

Zajęcia w ramach turnusu odbywają się na terenie Poznania, od poniedziałku do piątku, od godziny 8:00 do godziny 16:00.

Uczestnikami Półkolonii mogą być dzieci w wieku: 7 – 13 lat. Uczestnicy Półkolonii przebywają pod opieką Organizatora od 7:30 do 16:30. Organizator zapewnia uczestnikom Półkolonii wyżywienie: drugie śniadanie oraz obiad.

Zapisy

Zapisu można dokonać poprzez dostarczenie podpisanej karty kwalifikacyjnej do Organizatora osobiście lub mailowo na adres .

W przypadku wysłania skanu zgłoszenia, oryginał dokumentu należy dostarczyć w pierwszym dniu turnusu do kierownika Półkolonii obecnego w miejscu prowadzenia zajęć.

Opłaty

Opłata za jeden turnus Półkolonii wynosi:

  • osoba spoza Poznania – 550 zł
  • osoba, która rozliczyła podatek dochodowy za rok 2020 w Poznaniu – 400 zł
  • osoba posiadająca Kartę Rodziny Dużej z kodem terytorialnym Poznania (początek numeru karty 3064011) – 300 zł

Wpłaty za udział dziecka w Półkoloniach należy dokonać najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu na rachunek bankowy Organizatora PKO BP S.A. 19 1020 4027 0000 1702 1262 2355.

Do pobrania:

Przykładowy plan zajęć

Turnus trwa 5 dni od poniedziałku do piątku. Dzieci można przywozić już od godz. 7.30, odebrać należy do godziny 16.30.

Przykładowy rozkład dnia:
7:30 – 8:00 – przyjazd uczestników na miejsce zbiórki, Poznań ul. Spychalskiego 34 (hala B)
8:00 – 9:30 – I blok zajęć sportowych – gry zespołowe/zajęcia z instruktorem
9:30 – 10:45 – II śniadanie
10:45 – 11:15 – II blok zajęć sportowych – gry zespołowe/zajęcia z instruktorem
11:15 – 14:00 – zajęcia pozasportowe np. pływalnia, kino, lodowisko
14:00 – 14:45 – obiad i odpoczynek
14:45 – 16:00 – konkursy i zabawy
16:00 – 16:30 – odbiór uczestników, Poznań ul. Spychalskiego 34

Nadzór kuratorium

Półkolonie organizowane przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji odział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy są zgłaszane i zatwierdzane przez Kuratorium Oświaty. Trenerzy i opiekunowie posiadają wymagane kwalifikacje i ukończone kursy, niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą. Ponadto dysponują oni bogatym i dużym doświadczeniem związanym z organizacją kolonii i prowadzeniem treningów sportowych. W większości posiadają wykształcenie pedagogiczne, pracują również w szkołach. Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci jest dla nas najważniejsze, dlatego zapewniamy stałą obecność ratownika medycznego. Staramy się dbać o bezpieczny wypoczynek Państwa pociech.

Organizator

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

ul. Gdańska 1
61-123 Poznań

tel./fax 61 877 23 29
e-mail:

poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 15:00

NIP: 209-00-01-440