Dzień I

(19 czerwca 2017)

Warcaby WYNIKI PDF

Bowling WYNIKI PDF

Dzień II:

(20 czerwca 2017)

Tenis stołowy WYNIKI PDF

Szachy WYNIKI PDF

Dzień III

(21 czerwca 2017)

Lekka atletyka

 1. Biegi:
  – Kobiety ( 400 metrów ) WYNIKI PDF
  – Mężczyźni ( 800 metrów ) WYNIKI PDF
 2. Rzut piłęczką palantową:
  – Kobiety WYNIKI PDF
  – Mężczyźni WYNIKI PDF
 3. Skok w dal:
  – Kobiety WYNIKI PDF
  – Mężczyźni WYNIKI PDF

 

Zakończenie Spartakiady

 

Spakowana galeria zdjęć: Pobierz1 | Pobierz2

 

 

I. Cel:

Popularyzacja i upowszechnianie sportu wśród seniorów (osób w wieku 55+).

II. Organizator:

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań
Tel: (61) 877 34 11 lub (61) 8 357 917

III. Termin i miejsce Spartakiady

19.06.2017 – Warcaby Kobiety + Mężczyźni godz. 8.00

POSiR, Ośrodek Przywodny Rataje, os. Piastowskie 106 a, Poznań

19.06.2017 – Bowling

Bowling kobiety, godz. 11:00

Bowling mężczyźni, godz. 13.00

POSiR, Ośrodek Przywodny Rataje, os. Piastowskie 106 a, Poznań

20.06.20167 – Tenis stołowy Kobiety + Mężczyźni godz.10:00

Szkoła Podstawowa nr 50 os. Stare Żegrze 1

20.06.2017 – Szachy kat. Open godz. 13.00

POSiR, Ośrodek Przywodny Rataje, os. Piastowskie 106 a, Poznań

21.06.2017 – Lekkoatletyka godz. 9:00

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, ul. Gdańska 1, Poznań

21.06.2017 – Uroczyste zamknięcie Spartakiady + PIKNIK

ok. godz 12:00
rozdanie medali i dyplomów uczestnictwa
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, ul. Gdańska 1, Poznań

IV. Uczestnictwo

1) W Spartakiadzie mogą wziąć udział mieszkańcy Poznania, którzy w 2017 roku ukończyły/lub ukończą 55 lat.
2) Wiek uczestników będzie weryfikowany każdego dnia przed rozgrywaną konkurencją na podstawie dokumentu tożsamości.
3) Za udział w zawodach organizator pobiera opłatę startową w wysokości 1 zł.
4) Opłatę należy uiścić gotówką w dniu złożenia zgłoszenia lub przelewem na konto w banku PKO BP nr: 19 1020 4027 0000 1702 1262 2355.

V. Klasyfikacje

1) Warcaby – klasyfikacja kobiet i mężczyzn
2) Bowling – klasyfikacja kobiet i mężczyzn
3) Szachy – klasyfikacja generalna
4) tenis stołowy

 • klasyfikacja w przedziale wiekowym 55-61 lat kobiet i mężczyzn
 • klasyfikacja w przedziale wiekowym 62-68 lat kobiet i mężczyzn
 • klasyfikacja w przedziale wiekowym 69-74 lat kobiet i mężczyzn
 • klasyfikacja w przedziale wiekowym 75 i więcej kobiet i mężczyzn

5) Lekkoatletyka:

 • klasyfikacja w przedziale wiekowym 55-61 lat kobiet i mężczyzn
 • klasyfikacja w przedziale wiekowym 62-68 lat kobiet i mężczyzn
 • klasyfikacja w przedziale wiekowym 69-74 lat kobiet i mężczyzn
 • klasyfikacja w przedziale wiekowym 75 i więcej kobiet i mężczyzn

Konkurencje w ramach LA:
bieg na 400 m (K) oraz 800m (M)
rzut piłeczką palantową
skok w dal z miejsca

6) Zawodnik może wystartować w dowolnej liczbie konkurencji LA.

7) W konkurencjach technicznych zawodnicy mają prawo do wykonania trzech prób. W przypadku identycznych najlepszych wyników o miejscu będzie decydować kolejny najlepszy wynik osiągnięty w trzech próbach. Jeżeli w trzech próbach będzie identyczny wynik, pomiędzy zawodnikami zostanie przeprowadzona dodatkowa seria rzutów lub skoków.

8) Jeżeli w danej konkurencji w danym przedziale wiekowym nie ma więcej uczestników poza jedną osobą, klasyfikacja nie odbywa się.

VI. Zgłoszenia

1) Ostateczny termin zgłoszeń oraz uiszczenia opłaty startowej upływa w środę 14 czerwca 2017 roku. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.

2) Formularze zgłoszeniowe można pobierać w następujących miejscach:

 • w siedzibie POSiR – Chwiałkowskiego 34 (pokój 201),
 • w POSiR Oddział MOS, ul. Gdańska 1
 • na stronie internetowej www.posir.poznan.pl, w zakładce Spartakiada Seniorów
 • w Centrum Inicjatyw Senioralnych, ul. Mielżyńskiego 24

3) Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych oraz uiszczonej opłaty startowej.

4) Zgłoszenia można wysyłać mailowo (podpisane i zeskanowane) na adres: , lub składać osobiście w wyżej wymienionych lokalizacjach.

Centrum Inicjatyw Senioralnych nie będzie przyjmować opłaty startowej.

VII. Nagrody

1) Wszyscy uczestnicy Spartakiady otrzymują medale, dyplomy oraz koszulki bawełniane z logo Spartakiady Seniorów.

2) Medale i dyplomy zostaną rozdane podczas uroczystego zamknięcia Spartakiady, które odbędzie się 21 czerwca 2017 ok. godz. 12:00 na terenie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, Oddział MOS, ul. Gdańska 1.

3) Za trzy pierwsze miejsca w klasyfikacjach wymienionych w punkcie V Regulaminu uczestnicy otrzymują trofea.

4) Trofea rozdane zostaną po zakończeniu przeprowadzonej konkurencji w dniu, w którym się ona odbywa.

5) Najstarszy zawodnik i najstarsza zawodniczka Spartakiady otrzymają trofea, które wręczone zostaną podczas uroczystego zamknięcia Spartakiady.

VIII. Ubiór i sprzęt sportowy

Uczestnicy Spartakiady zobowiązani są brać udział w rozgrywkach jedynie w stroju adekwatnym do konkurencji w jakiej startują oraz miejsca w jakim odbywa się Spartakiada.

IX. Postanowienia końcowe

1) Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas zawodów.

2) Uczestnicy zobowiązani są przybyć na miejsce rozgrywek Spartakiady z 15-minutowym wyprzedzeniem.

3) Wyniki Spartakiady Seniorów dostępne będą na stronie www.posir.poznan.pl po zakończeniu zawodów.

4) Zawody rozegrane zostaną bez względu na pogodę.

5) Ustala się limit zawodników na 300 osób, w tym w bowlingu na 100. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

6) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca rozgrywek. O zmianie tej zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników Spartakiady.

strong>Pliki do pobrania:

Formularz złoszeniowy
Regulamin spartakiady

Zbigniew Madoński
Dyrektor POSiR

Partnerzy imprezy:

Logo Centrum Inicjatyw Senioralnych

Organizator

Dział Organizacji Imprez i Marketingu

ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznań

tel. 61 83 57 917

e-mail: