plakat konferencji

Osoby niekorzystające z noclegu będą miały możliwość skorzystania z sanitariatów, miejsca do przebrania się i pozostawienia swoich rzeczy na czas trwania konferencji i/lub dodatkowych aktywności.

Polski i światowy rynek imprez biegowych – trendy, podobieństwa i różnice

 1. Podobieństwa i różnice między polskim rynkiem imprez biegowych, a rynkami z innych krajów Europy i świata
 2. Trendy światowe, których w Polsce jeszcze nie widać. Czy należy się ich spodziewać i jak się do tego przygotować?
 3. Różnice w postawach i zachowaniach biegaczy wobec biegania i biegów masowych w Polsce oraz innych krajach
 4. Modele „biznesowe” organizatorów imprez biegowych w Polsce i w innych krajach. Czym się różnimy i z czego to wynika?

Festiwal biegowy vs. pojedynczy bieg. W poszukiwaniu najwyższej wartości dla biegaczy

 1. Korzyści i zagrożenia dla organizatorów festiwali biegowych lub pojedynczych biegów
 2. Czy i dlaczego warto „obudowywać” bieg główny innymi biegami towarzyszącymi?
 3. Jaka formuła festiwalu biegowego: czy tylko bieg główny i biegi towarzyszące, czy zawody biegowe oraz inne atrakcje kulturalno-rozrywkowe?
 4. Jak komunikować biegaczom festiwal, a jak pojedynczy bieg, żeby osiągnąć założone cele i tworzyć silną markę imprezy?

Marketing myopia organizatorów imprez biegowych

 1. Długofalowa wizja rozwoju, czy koncentracja na najbliższej edycji biegu. Które podejście jest typowe dla organizatorów imprez biegowych i jakie niesie za sobą skutki?
 2. Strategia rozwoju imprezy biegowej jako podstawa sukcesu każdego organizatora. Prawda czy mit?
 3. Ograniczenia i bariery w myśleniu strategicznym dyrektorów biegów. Czym są uwarunkowane i jak można je pokonywać?
 4. Elastyczność i ciągłe zmiany, a może konsekwencja w działaniu – na czym budować silną pozycję imprezy biegowej na rynku?

Dlaczego kobiety (nie)biegają?

 1. Struktura biegaczy wg płci w Polsce i w innych krajach. Jakie imprezy przyciągają więcej kobiet, a jakie mniej i dlaczego tak się dzieje?
 2. Co motywuje kobiety do biegania i czy ich oczekiwania (być może odmienne od mężczyzn) są dostrzegane przez organizatorów imprez biegowych?
 3. Co jeszcze, oprócz klasyfikacji kobiet, oferują lub mogliby oferować biegaczkom organizatorzy imprez biegowych?
 4. Jak zachęcać dziewczynki/dziewczyny/kobiety, które jeszcze nie biegają do tego, aby zaczęły uprawiać ten sport?

Sztuczna inteligencja jako wsparcie organizacji imprez biegowych

 1. Jakie mamy zaufanie do sztucznej inteligencji (IA) i jak ono wpływa na gotowość do współpracy organizatora imprezy biegowej z cyfrowym partnerem?
 2. Komunikacja marketingowa, kontakt z biegaczem, oprawa imprezy biegowej, inne – w jakich obszarach są największe możliwości wykorzystania IA?
 3. Jakie są oczekiwania organizatorów imprez biegowych wobec IA? czego IA jeszcze nie potrafi, a byłoby to przydatne?
 4. Jakie są przeszkody w wykorzystywaniu IA przy organizacji imprez biegowych?
 5. Czy IA jest zagrożeniem czy szansą dla organizatorów imprez biegowych?
 6. Jak można by wykorzystać IA do popularyzacji biegania i promocji imprez biegowych – w ujęciu ogólnokrajowym?

Wpływ imprez biegowych na środowisko naturalne. Oczekiwania biegaczy i wyzwania dla organizatorów biegów

 1. Trendy w kształtowaniu się opinii biegaczy oraz innych grup społecznych na temat dewastacji środowiska naturalnego przez organizatorów imprez biegowych
 2. Czy organizacja „ekologicznej” imprezy biegowej może wpłynąć na jej wizerunek i wzrost liczby jej uczestników?
 3. Jakie są proekologiczne trendy w organizacji imprez biegowych
 4. Uwarunkowania prawne, wypracowane standardy środowiska biegowego (zw. dobre praktyki), czy świadomość organizatora biegu – co w największym stopniu może przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu imprezy na środowisko naturalne?

Partner wydarzenia

AdRunaLine