plakat konferencji

Osoby niekorzystające z noclegu będą miały możliwość skorzystania z sanitariatów, miejsca do przebrania się i pozostawienia swoich rzeczy na czas trwania konferencji i/lub dodatkowych aktywności.

Tematyka i moderatorzy konferencji

Nowe czasy, nowe obyczaje. Polski rynek biegowy A.D. 2023

Moderator: Grzegorz Kita

 • Tendencje i trendy. Sprzeczne sygnały dot. frekwencji i cen.
 • Nowe wyzwania: adaptacja, elastyczność, myślenie „out of the box”
 • Komunikacja! Co nią jest, a co nie jest? Deformacje, potencjał, nadzieja.
 • Misterium ceny. Strategia, kalkulacja, formuła, skład pakietu uczestnika.
 • Nastawienie produkcyjne a marketingowe. Fabryka czy sklep?
 • Holistyczne podejście do budżetu imprezy. Dywersyfikacja przychodów jako dogmat a nie przymus.
 • Biegowa bańka. Nowe grupy docelowe. Synergia zamiast alienacji.

Spirala kosztów organizacji imprez biegowych

Moderator: Marcin Dulnik

 • Źródła i przyczyny wzrostu kosztów organizacji imprezy biegowej.
 • Możliwości i sposoby ograniczania kosztów organizacyjnych (uboższy pakiet startowy, mniejsze nakłady na promocję, mniej atrakcji dla uczestników, wspólne zakupy kilku organizatorów, inne).
 • Przerzucanie części kosztów na biegaczy i potencjalne konsekwencje takich działań (częściowo odpłatne elementy pakietu startowego, odpłatna pasta party, odpłatne atrakcje dodatkowe, inne).
 • Partycypacja w kosztach organizacyjnych innych podmiotów rynkowych (samorządy, sponsorzy). Możliwości, bariery i sposoby ich pokonywania.

Odbudowa frekwencji na imprezach biegowych po pandemii

Moderator: Grzegorz Kuczyński

 • Przyczyny spadku frekwencji na imprezach biegowych. Kto przestał startować i dlaczego?
 • Migracja zawodników biegów ulicznych do innych aktywności (biegi górskie, triathlony, biegi na orientację, OCRy, trekking, inne). Skala zjawiska i tendencje na najbliższe lata.
 • Sposoby zachęcania biegaczy, którzy zaprzestali startów do powrotu na biegi masowe.
 • Wychowanie nowych biegaczy – czym zachęcić do startów początkujących biegaczy, którzy jeszcze nie startują w biegach masowych?

Idzie nowe, czyli zmiany w zachowaniach biegaczy

Moderator: Agnieszka Korpal-Muszyńska

 • Zachowania i oczekiwania biegaczy przed pandemią i po pandemii. Co się zmieniło i jakie są tego przyczyny? Różnice i podobieństwa biegaczy pokolenia X,Y i Z.
 • Nowe pokolenia biegaczy. Jak zachęcać do biegania dzieci i młodzież (co jest dla nich wartością, jak się z nimi komunikować, skąd ich pozyskiwać, co proponować itp.).
 • Biegacz zdigitalizowany. Wpływ nowych technologii i social mediów na zachowania biegaczy.
 • Społeczność biegaczy. Homogeniczna zbiorowość wyznająca wspólne wartości, czy indywidualne, niezależne od siebie jednostki? Co się zmienia i jak wykorzystać ten fakt w budowaniu relacji organizatora imprezy z biegaczami?
 • Rola Social Mediów w marketingu biegowym. Dynamiczne zmiany w świecie SM oraz ich wpływ na społeczność biegową.

Bieganie, a profilaktyka zdrowotna

Moderator: Sławomir Marszałek

 • Intensywność i regularność biegania, a zdrowie (fizyczne i psychiczne) biegacza. Fakty i mity na temat wpływu biegania na stan zdrowia biegacza.
 • Biegi długodystansowe (maratony, ultramaratony) a zdrowie zawodnika. Skutki krótko i długookresowe czyli jak biegać, aby nie zniszczyć organizmu?
 • Wpływ profilaktyki zdrowotnej na formę i dobrostan zawodnika, czyli fizjoterapia i odnowa biologiczna jako element treningów biegaczy.
 • Prozdrowotne walory biegania wśród dzieci i osób w wielu senioralnym. Model LLR, czyli Long Life Running.

Działalność klubów biegacza w Polsce

Moderator: Tomasz Makowski

 • Zakres działalności klubów biegacza, co kluby mają lub mogłyby mieć do zaoferowania swoim członkom?
 • Przyczyny spadku popularności klubów biegacza w Polsce i sposoby jej odbudowy.
 • Rola lidera w klubie biegacza. Integracja biegaczy, budowanie atmosfery, autorytet i charyzma lidera.
 • Współpraca organizatorów biegów z klubami biegacza. W jakim zakresie, w jakim celu, potencjalne korzyści dla każdej ze stron.

Digitalizacja na rynku imprez biegowych

Moderator: Marek Dudziński

 • Jak nowe technologie zmieniają imprezy biegowe, czyli kreowanie wartości dla biegaczy za pomocą nowinek technologicznych.
 • Możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji i rozszerzonej rzeczywistości na rynku imprez biegowych.
 • Digitalizacja imprezy biegowej – realna obniżka kosztów, czy tylko ciekawostka dla biegaczy?
 • W jakim zakresie urządzenia elektroniczne, aplikacje, platformy internetowe zmieniają zachowania i zwyczaje biegaczy? Konsekwencja dla organizatorów imprez biegowych.

Obszary współpracy PZLA z organizatorami imprez biegowych

Moderator: niebawem ujawnimy :)

 • Rola i miejsce imprez biegowych w strategii rozwoju PZLA.
 • Możliwości współpracy z organizatorami imprez biegowych z perspektywy PZLA.