Pływalnia kryta Atlantis

Kontakt

Pływalnia miejska Atlantis

os. Stefana Batorego 101
60-687 Poznań

e-mail:

Numer rachunku bankowego

PKO BP S.A.
19 1020 4027 0000 1702 1262 2355

Stan rezerwacji bieżących prosimy sprawdzać pod numerami telefonu:

Pobierz: Grafik zajęć fitness (PDF)

Grafik obowiązuje od 12 lutego 2021 r.

oddotor 1tor 2tor 3tor 4tor 5tor 6mały basen
6.00 6.15              
6.15 6.30              
6.30 6.45              
6.45 7.00              
7.00 7.15              
7.15 7.30              
7.30 7.45       piłka wodna piłka wodna piłka wodna  
7.45 8.00       piłka wodna piłka wodna piłka wodna  
8.00 8.15 sp sp sp piłka wodna piłka wodna piłka wodna sp
8.15 8.30 sp sp sp piłka wodna piłka wodna piłka wodna sp
8.30 8.45 sp sp sp piłka wodna piłka wodna piłka wodna sp
8.45 9.00 sp sp sp piłka wodna piłka wodna piłka wodna sp
9.00 9.15 sp sp sp       sp
9.15 9.30 sp sp sp       sp
9.30 9.45              
9.45 10.00              
10.00 10.15         aqua s aqua s  
10.15 10.30         aqua s aqua s  
10.30 10.45         aqua s aqua s  
10.45 11.00     aqua s aqua s aqua s aqua s  
11.00 11.15     aqua s aqua s aqua s aqua s  
11.15 11.30     aqua s aqua s aqua s aqua s  
11.30 11.45              
11.45 12.00 sp sp sp   animar animar  
12.00 12.15 sp sp sp   animar animar  
12.15 12.30 sp sp sp   animar animar  
12.30 12.45 sp sp sp   animar animar  
12.45 13.00 sp sp sp   animar animar  
13.00 13.15 sp sp sp   animar animar  
13.15 13.30 piłka wodna piłka wodna piłka wodna sp sp sp sp
13.30 13.45 piłka wodna piłka wodna piłka wodna sp sp sp sp
13.45 14.00 piłka wodna piłka wodna piłka wodna sp sp sp sp
14.00 14.15 piłka wodna piłka wodna piłka wodna     itn  
14.15 14.30 piłka wodna piłka wodna piłka wodna     itn  
14.30 14.45 piłka wodna piłka wodna piłka wodna     itn  
14.45 15.00 rezerwacja rezerwacja       itn  
15.00 15.15 rezerwacja rezerwacja       itn  
15.15 15.30 rezerwacja rezerwacja       itn  
15.30 15.45 piłka wodna piłka wodna piłka wodna rezerwacja rezerwacja sp sp
15.45 16.00 piłka wodna piłka wodna piłka wodna rezerwacja rezerwacja sp sp
16.00 16.15 piłka wodna piłka wodna piłka wodna rezerwacja rezerwacja sp sp
16.15 16.30 dom dziecka piłka wodna piłka wodna piłka wodna   itn animar
16.30 16.45 dom dziecka piłka wodna piłka wodna piłka wodna   itn animar
16.45 17.00 dom dziecka piłka wodna piłka wodna piłka wodna   itn animar
17.00 17.15 comfort   sekcja sekcja   itn raczki
17.15 17.30 comfort   sekcja sekcja   itn raczki
17.30 17.45 comfort   sekcja sekcja   itn raczki
17.45 18.00   itn delfinki rekinki foczki rybki kijanki
18.00 18.15   itn delfinki rekinki foczki rybki kijanki
18.15 18.30   itn delfinki rekinki foczki rybki kijanki
18.30 18.45 żabki itn orki rekinki foczki rybki  
18.45 19.00 żabki itn orki rekinki foczki rybki  
19.00 19.15 żabki itn orki rekinki foczki rybki  
19.15 19.30   itn     aqua aqua  
19.30 19.45   itn     aqua aqua  
19.45 20.00   itn     aqua aqua  
20.00 20.15   itn          
20.15 20.30   itn          
20.30 20.45   itn          
20.45 21.00              
21.00 21.15              
21.15 21.30              
21.30 21.45              
21.45 22.00              
22.00 22.15              
22.15 22.30              
oddotor 1tor 2tor 3tor 4tor 5tor 6mały basen
6.00 6.15              
6.15 6.30              
6.30 6.45              
6.45 7.00              
7.00 7.15              
7.15 7.30       piłka wodna piłka wodna piłka wodna  
7.30 7.45       piłka wodna piłka wodna piłka wodna  
7.45 8.00       piłka wodna piłka wodna piłka wodna  
8.00 8.15 sp sp sp piłka wodna piłka wodna piłka wodna  
8.15 8.30 sp sp sp piłka wodna piłka wodna piłka wodna  
8.30 8.45 sp sp sp piłka wodna piłka wodna piłka wodna  
8.45 9.00 sp sp sp sp sp sp sp
9.00 9.15 sp sp sp sp sp sp sp
9.15 9.30 sp sp sp sp sp sp sp
9.30 9.45 sp sp sp sp sp sp sp
9.45 10.00 sp sp sp sp sp sp sp
10.00 10.15 sp sp sp sp sp sp sp
10.15 10.30 sp sp sp sp sp sp sp
10.30 10.45 sp sp sp sp sp sp sp
10.45 11.00 sp sp sp sp sp sp sp
11.00 11.15 aqua s aqua s aqua s aqua s   elephant elephant
11.15 11.30 aqua s aqua s aqua s aqua s   elephant elephant
11.30 11.45 aqua s aqua s aqua s aqua s   elephant elephant
11.45 12.00       sp sp sp sp
12.00 12.15       sp sp sp sp
12.15 12.30       sp sp sp sp
12.30 12.45         animar animar  
12.45 13.00         animar animar  
13.00 13.15         animar animar  
13.15 13.30 sp triatlon   piłka wodna piłka wodna piłka wodna  
13.30 13.45 sp triatlon   piłka wodna piłka wodna piłka wodna  
13.45 14.00 sp triatlon   piłka wodna piłka wodna piłka wodna  
14.00 14.15 sp sp sp piłka wodna piłka wodna piłka wodna sp
14.15 14.30 sp sp sp piłka wodna piłka wodna piłka wodna sp
14.30 14.45 sp sp sp piłka wodna piłka wodna piłka wodna sp
14.45 15.00       rezerwacja rezerwacja rezerwacja  
15.00 15.15       rezerwacja rezerwacja rezerwacja  
15.15 15.30       rezerwacja rezerwacja rezerwacja  
15.30 15.45 rezerwacja rezerwacja piłka wodna piłka wodna piłka wodna rezerwacja  
15.45 16.00 rezerwacja rezerwacja piłka wodna piłka wodna piłka wodna rezerwacja  
16.00 16.15 rezerwacja rezerwacja piłka wodna piłka wodna piłka wodna rezerwacja  
16.15 16.30 itn przedszkole piłka wodna piłka wodna piłka wodna animar smyk/g
16.30 16.45 itn przedszkole piłka wodna piłka wodna piłka wodna animar smyk/g
16.45 17.00 itn przedszkole piłka wodna piłka wodna piłka wodna animar smyk/g
17.00 17.15 comfort         itn raczki
17.15 17.30 comfort         itn raczki
17.30 17.45 comfort         itn raczki
17.45 18.00     delfinki rekinki foczki rybki kijanki
18.00 18.15 AZS AZS delfinki rekinki foczki rybki kijanki
18.15 18.30 AZS AZS delfinki rekinki foczki rybki kijanki
18.30 18.45 AZS AZS delfinki rekinki foczki rybki żabki
18.45 19.00 AZS AZS delfinki rekinki foczki rybki żabki
19.00 19.15 AZS AZS delfinki rekinki foczki rybki żabki
19.15 19.30 AZS AZS itn aqua aqua aqua  
19.30 19.45 AZS   itn aqua aqua aqua  
19.45 20.00 AZS   itn aqua aqua aqua  
20.00 20.15 AZS   itn   aqua aqua  
20.15 20.30     itn   aqua aqua  
20.30 20.45     itn   aqua aqua  
20.45 21.00     itn rezerwacja rezerwacja rezerwacja  
21.00 21.15     itn rezerwacja rezerwacja rezerwacja  
21.15 21.30     itn rezerwacja rezerwacja rezerwacja  
21.30 21.45              
21.45 22.00              
22.00 22.15              
22.15 22.30              
oddotor 1tor 2tor 3tor 4tor 5tor 6mały basen
6.00 6.15              
6.15 6.30         triatlon triatlon  
6.30 6.45         triatlon triatlon  
6.45 7.00         triatlon triatlon  
7.00 7.15              
7.15 7.30              
7.30 7.45       piłka wodna piłka wodna piłka wodna  
7.45 8.00       piłka wodna piłka wodna piłka wodna  
8.00 8.15 sp sp sp piłka wodna piłka wodna piłka wodna sp
8.15 8.30 sp sp sp piłka wodna piłka wodna piłka wodna sp
8.30 8.45 sp sp sp piłka wodna piłka wodna piłka wodna sp
8.45 9.00       piłka wodna piłka wodna piłka wodna sp
9.00 9.15             sp
9.15 9.30       aqua s aqua s aqua s sp
9.30 9.45 sp sp sp aqua s aqua s aqua s  
9.45 10.00 sp sp sp aqua s aqua s aqua s  
10.00 10.15 sp sp sp        
10.15 10.30 sp sp sp   sp sp zszkiis
10.30 10.45 sp sp sp   sp sp zszkiis
10.45 11.00 sp sp sp   sp sp zszkiis
11.00 11.15           sp zszkiis
11.15 11.30           sp zszkiis
11.30 11.45           sp zszkiis
11.45 12.00 animar animar sp sp sp sp sp
12.00 12.15 animar animar sp sp sp sp sp
12.15 12.30 animar animar sp sp sp sp sp
12.30 12.45 sp sp pijarzy pijarzy pijarzy pijarzy pijarzy
12.45 13.00 sp sp pijarzy pijarzy pijarzy pijarzy pijarzy
13.00 13.15 sp sp pijarzy pijarzy pijarzy pijarzy pijarzy
13.15 13.30 piłka wodna piłka wodna pijarzy pijarzy pijarzy pijarzy  
13.30 13.45 piłka wodna piłka wodna pijarzy pijarzy pijarzy pijarzy  
13.45 14.00 piłka wodna piłka wodna pijarzy pijarzy pijarzy pijarzy  
14.00 14.15 piłka wodna piłka wodna       sp  
14.15 14.30 piłka wodna piłka wodna       sp  
14.30 14.45 piłka wodna piłka wodna       sp  
14.45 15.00 itn   pijarzy pijarzy pijarzy pijarzy  
15.00 15.15 itn   pijarzy pijarzy pijarzy pijarzy  
15.15 15.30 itn   pijarzy pijarzy pijarzy pijarzy  
15.30 15.45 rezerwacja rezerwacja rezerwacja     itn animar
15.45 16.00 rezerwacja rezerwacja rezerwacja     itn animar
16.00 16.15 rezerwacja rezerwacja rezerwacja     itn animar
16.15 16.30 itn rezerwacja rezerwacja rezerwacja gaudium gaudium  
16.30 16.45 itn rezerwacja rezerwacja rezerwacja gaudium gaudium  
16.45 17.00 itn rezerwacja rezerwacja rezerwacja gaudium gaudium  
17.00 17.15 itn   sekcja sekcja     koniki morskie
17.15 17.30 itn   sekcja sekcja     koniki morskie
17.30 17.45 itn   sekcja sekcja     koniki morskie
17.45 18.00 itn   delfinki orki foczki rybki kijanki
18.00 18.15 azs azs delfinki orki foczki rybki kijanki
18.15 18.30 azs azs delfinki orki foczki rybki kijanki
18.30 18.45 azs azs orki rekinki foczki rybki żabki
18.45 19.00 azs azs orki rekinki foczki rybki żabki
19.00 19.15 azs azs orki rekinki foczki rybki żabki
19.15 19.30 azs azs       itn  
19.30 19.45 azs         itn  
19.45 20.00 azs         itn  
20.00 20.15 azs         itn  
20.15 20.30 itn            
20.30 20.45 itn            
20.45 21.00 itn            
21.00 21.15 itn            
21.15 21.30 itn            
21.30 21.45              
21.45 22.00              
22.00 22.15              
22.15 22.30              
oddotor 1tor 2tor 3tor 4tor 5tor 6mały basen
6.00 6.15              
6.15 6.30              
6.30 6.45              
6.45 7.00              
7.00 7.15              
7.15 7.30              
7.30 7.45       piłka wodna piłka wodna piłka wodna  
7.45 8.00       piłka wodna piłka wodna piłka wodna  
8.00 8.15 sp sp sp piłka wodna piłka wodna piłka wodna sp
8.15 8.30 sp sp sp piłka wodna piłka wodna piłka wodna sp
8.30 8.45 sp sp sp piłka wodna piłka wodna piłka wodna sp
8.45 9.00 sp sp sp piłka wodna piłka wodna piłka wodna sp
9.00 9.15 sp sp sp       sp
9.15 9.30 sp sp sp       sp
9.30 9.45             sp
9.45 10.00             sp
10.00 10.15             sp
10.15 10.30     sp sp sp sp sp
10.30 10.45     sp sp sp sp sp
10.45 11.00     sp sp sp sp sp
11.00 11.15              
11.15 11.30              
11.30 11.45              
11.45 12.00       sp sp sp sp
12.00 12.15       sp sp sp sp
12.15 12.30       sp sp sp sp
12.30 12.45 sp sp sp sp animar animar sp
12.45 13.00 sp sp sp sp animar animar sp
13.00 13.15 sp sp sp sp animar animar sp
13.15 13.30     piłka wodna piłka wodna piłka wodna    
13.30 13.45     piłka wodna piłka wodna piłka wodna    
13.45 14.00     piłka wodna piłka wodna piłka wodna    
14.00 14.15 rezerwacja rezerwacja piłka wodna piłka wodna piłka wodna rezerwacja  
14.15 14.30 rezerwacja rezerwacja piłka wodna piłka wodna piłka wodna rezerwacja  
14.30 14.45 rezerwacja rezerwacja piłka wodna piłka wodna piłka wodna rezerwacja  
14.45 15.00 rezerwacja rezerwacja     itn rezerwacja  
15.00 15.15 rezerwacja rezerwacja     itn rezerwacja  
15.15 15.30 rezerwacja rezerwacja     itn rezerwacja  
15.30 15.45 rezerwacja piłka wodna piłka wodna piłka wodna      
15.45 16.00 rezerwacja piłka wodna piłka wodna piłka wodna      
16.00 16.15 rezerwacja piłka wodna piłka wodna piłka wodna      
16.15 16.30 animar piłka wodna piłka wodna piłka wodna   itn  
16.30 16.45 animar piłka wodna piłka wodna piłka wodna   itn  
16.45 17.00 animar piłka wodna piłka wodna piłka wodna   itn  
17.00 17.15 itn          jak pływać kijanki
17.15 17.30 itn         jak pływać kijanki
17.30 17.45 itn         jak pływać kijanki
17.45 18.00 itn   delfinki rekinki foczki rybki żabki
18.00 18.15 azs azs delfinki rekinki foczki rybki żabki
18.15 18.30 azs azs delfinki rekinki foczki rybki żabki
18.30 18.45 azs azs itn dorośli dorośli dorośli  
18.45 19.00 azs azs itn dorośli dorośli dorośli  
19.00 19.15 azs azs itn dorośli dorośli dorośli  
19.15 19.30 azs azs itn aqua aqua aqua  
19.30 19.45 azs   itn aqua aqua aqua  
19.45 20.00 azs   itn aqua aqua aqua  
20.00 20.15 azs   itn   aqua aqua  
20.15 20.30 itn       aqua aqua  
20.30 20.45 itn       aqua aqua  
20.45 21.00 itn     rezerwacja rezerwacja rezerwacja  
21.00 21.15 itn     rezerwacja rezerwacja rezerwacja  
21.15 21.30 itn     rezerwacja rezerwacja rezerwacja  
21.30 21.45              
21.45 22.00              
22.00 22.15              
22.15 22.30              
oddotor 1tor 2tor 3tor 4tor 5tor 6mały basen
6.00 6.15              
6.15 6.30         triatlon triatlon   
6.30 6.45         triatlon triatlon  
6.45 7.00         triatlon triatlon  
7.00 7.15              
7.15 7.30              
7.30 7.45       piłka wodna piłka wodna piłka wodna  
7.45 8.00       piłka wodna piłka wodna piłka wodna  
8.00 8.15 sp sp sp piłka wodna piłka wodna piłka wodna  
8.15 8.30 sp sp sp piłka wodna piłka wodna piłka wodna  
8.30 8.45 sp sp sp piłka wodna piłka wodna piłka wodna  
8.45 9.00 sp sp sp        
9.00 9.15 sp sp sp        
9.15 9.30 sp sp sp        
9.30 9.45   sp sp sp aqua s aqua s  
9.45 10.00   sp sp sp aqua s aqua s  
10.00 10.15   sp sp sp aqua s aqua s  
10.15 10.30     aqua s aqua s aqua s aqua s  
10.30 10.45     aqua s aqua s aqua s aqua s  
10.45 11.00     aqua s aqua s aqua s aqua s  
11.00 11.15     aqua s aqua s aqua s aqua s  
11.15 11.30     aqua s aqua s aqua s aqua s  
11.30 11.45     aqua s aqua s aqua s aqua s  
11.45 12.00 sp sp sp        
12.00 12.15 sp sp sp        
12.15 12.30 sp sp sp        
12.30 12.45 sp sp sp   animar animar  
12.45 13.00 sp sp sp   animar animar  
13.00 13.15 sp sp sp   animar animar  
13.15 13.30 sp sp sp sp      
13.30 13.45 sp sp sp sp      
13.45 14.00 sp sp sp sp      
14.00 14.15              
14.15 14.30              
14.30 14.45       rezerwacja      
14.45 15.00 rezerwacja rezerwacja rezerwacja rezerwacja   itn  
15.00 15.15 rezerwacja rezerwacja rezerwacja rezerwacja   itn  
15.15 15.30 rezerwacja rezerwacja rezerwacja     itn  
15.30 15.45 animar rezerwacja rezerwacja rezerwacja itn komfort  
15.45 16.00 animar rezerwacja rezerwacja rezerwacja itn komfort  
16.00 16.15 animar rezerwacja rezerwacja rezerwacja itn komfort  
16.15 16.30 animar animar     amelicaro itn raczki
16.30 16.45 animar animar     amelicaro itn raczki
16.45 17.00 animar animar     amelicaro itn raczki
17.00 17.15 itn   sekcja sekcja     koniki morskie
17.15 17.30 itn   sekcja sekcja     koniki morskie
17.30 17.45 itn   sekcja sekcja     koniki morskie
17.45 18.00 itn   delfinki rekinki foczki rybki kijanki
18.00 18.15 itn   delfinki rekinki foczki rybki kijanki
18.15 18.30 itn   delfinki rekinki foczki rybki kijanki
18.30 18.45 itn   orki rekinki foczki rybki żabki
18.45 19.00 itn   orki rekinki foczki rybki żabki
19.00 19.15 itn   orki rekinki foczki rybki żabki
19.15 19.30 itn   orki        
19.30 19.45 itn   orki        
19.45 20.00 itn   orki        
20.00 20.15 itn            
20.15 20.30 itn            
20.30 20.45 itn            
20.45 21.00 itn            
21.00 21.15 itn            
21.15 21.30 itn            
21.30 21.45              
21.45 22.00              
22.00 22.15              
22.15 22.30              
oddotor 1tor 2tor 3tor 4tor 5tor 6mały basen
7.00 7.15              
7.15 7.30 rezerwacja rezerwacja          
7.30 7.45 rezerwacja rezerwacja          
7.45 8.00 rezerwacja rezerwacja          
8.00 8.15 rezerwacja rezerwacja       itn  
8.15 8.30 rezerwacja rezerwacja       itn  
8.30 8.45 rezerwacja rezerwacja       itn  
8.45 9.00           itn  
9.00 9.15           itn niemowlaki 3-6 m-c
9.15 9.30           itn niemowlaki 3-6 m-c
9.30 9.45   jacht jacht      itn niemowlaki 7-12 m-c
9.45 10.00 jak pływać jacht jacht     itn niemowlaki 7-12 m-c
10.00 10.15 jak pływać jacht jacht     itn niemowlaki 13-21 m-c
10.15 10.30 jak pływać       delfinki itn niemowlaki 13-21 m-c
10.30 10.45 jak pływać       delfinki itn niemowlaki 22-36 m-c
10.45 11.00 jak pływać       delfinki itn niemowlaki 22-36 m-c
11.00 11.15 jak pływać       rekinki itn niemowlaki 22-36 m-c
11.15 11.30 jak pływać       rekinki itn raczki 3,5-5 l
11.30 11.45 jak pływać       rekinki itn raczki 3,5-5 l
11.45 12.00 jak pływać       itn rybki raczki 3,5-5 l
12.00 12.15 jak pływać       itn rybki raczki 3,5-5 l
12.15 12.30 jak pływać       itn rybki raczki 3,5-5 l
12.30 12.45 jak pływać         itn raczki 3,5-5 l
12.45 13.00 jak pływać         itn koniki morskie 4-5 l
13.00 13.15 jak pływać         itn koniki morskie 4-5 l
13.15 13.30 jak pływać         itn koniki morskie 4-5 l
13.30 13.45           itn kijanki
13.45 14.00           itn kijanki
14.00 14.15           itn kijanki
14.15 14.30           itn żabki
14.30 14.45   rezerwacja       itn żabki
14.45 15.00   rezerwacja       itn żabki
15.00 15.15 azs rezerwacja       itn  
15.15 15.30 azs         itn  
15.30 15.45 azs         itn  
15.45 16.00 azs         itn  
16.00 16.15 azs         itn  
16.15 16.30 azs         itn  
16.30 16.45 azs         itn  
16.45 17.00 azs         itn  
17.00 17.15 azs         itn  
17.15 17.30           itn  
17.30 17.45           itn  
17.45 18.00           itn  
18.00 18.15           itn  
18.15 18.30           itn  
18.30 18.45           itn  
18.45 19.00           itn  
19.00 19.15           itn  
19.15 19.30           itn  
19.30 19.45           itn  
19.45 20.00           itn  
20.00 20.15              
20.15 20.30              
20.30 20.45              
20.45 21.00              
21.00 21.15              
21.15 21.30              
21.30 21.45              
21.45 22.00              
oddotor 1tor 2tor 3tor 4tor 5tor 6mały basen
7.00 7.15              
7.15 7.30              
7.30 7.45              
7.45 8.00              
8.00 8.15              
8.15 8.30              
8.30 8.45              
8.45 9.00              
9.00 9.15 jak pływać           niemowlaki 3-6 m-c
9.15 9.30 jak pływać           niemowlaki 3-6 m-c
9.30 9.45 jak pływać         itn niemowlaki 7-12 m-c
9.45 10.00         jak pływać itn niemowlaki 7-12 m-c
10.00 10.15         jak pływać itn niemowlaki 13-21 m-c
10.15 10.30         jak pływać itn niemowlaki 13-21 m-c
10.30 10.45 itn         jak pływać niemowlaki 22-36 m-c
10.45 11.00 itn         jak pływać niemowlaki 22-36 m-c
11.00 11.15 itn         jak pływać niemowlaki 22-36 m-c
11.15 11.30 itn         jak pływać raczki 3,5-5 l
11.30 11.45 itn         jak pływać raczki 3,5-5 l
11.45 12.00 itn         jak pływać raczki 3,5-5 l
12.00 12.15 itn rezerwacja       jak pływać koniki morskie 4-5 l
12.15 12.30 itn rezerwacja       jak pływać koniki morskie 4-5 l
12.30 12.45 itn rezerwacja       jak pływać koniki morskie 4-5 l
12.45 13.00   rezerwacja       itn jak pływać
13.00 13.15           itn jak pływać
13.15 13.30           itn jak pływać
13.30 13.45 jak pływać         itn  
13.45 14.00 jak pływać         itn  
14.00 14.15 jak pływać         itn  
14.15 14.30 jak pływać         itn  
14.30 14.45 jak pływać         itn  
14.45 15.00 jak pływać         itn  
15.00 15.15           itn  
15.15 15.30           itn  
15.30 15.45           itn  
15.45 16.00           itn  
16.00 16.15 jak pływać         itn  
16.15 16.30 jak pływać         itn  
16.30 16.45 jak pływać         itn  
16.45 17.00 jak pływać         itn  
17.00 17.15 jak pływać treningi       itn  
17.15 17.30 jak pływać treningi       itn  
17.30 17.45   treningi       itn  
17.45 18.00   treningi       itn  
18.00 18.15   treningi       itn  
18.15 18.30   treningi       itn  
18.30 18.45   treningi       itn  
18.45 19.00   treningi       itn  
19.00 19.15   treningi       itn   
19.15 19.30              
19.30 19.45              
19.45 20.00              
20.00 20.15              
20.15 20.30              
20.30 20.45              
20.45 21.00              
21.00 21.15              
21.15 21.30              
21.30 21.45              
21.45 22.00              

Powyższa tabela nie uwzględnia rezerwacji urodzinowych, imprez oraz świąt wypadających w dni powszednie.

  • zajęcia opiekuńcze wiek: 6 – 15 lat
  • przedszkole pływackie wiek: 5 – 7 lat
  • szkółka pływacka: 8 – 12 lat

Kontakt

Pływalnia miejska Atlantis

os. Stefana Batorego 101
60-687 Poznań

e-mail:

Numer rachunku bankowego

PKO BP S.A.
19 1020 4027 0000 1702 1262 2355