ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Wyposażenie pływalni krytej Chwiałka w Elektroniczny System Obsługi Klienta.

7 października 2020
Zapytanie ofertowe: CH.310.123.2020 (PDF)
Załączniki: CH.310.123.2020-1 (ZIP)

13 października 2020
Wyjaśnienia i modyfikacja treści zapytania ofertowego: CH.310.123.2020-2 (PDF)
Zmieniony OPZ: CH.310.123.2020-3 (PDF)

16 października 2020
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego: CH.310.123.2020-4 (ZIP)

2 listopada 2020
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: CH.310.123.2020-5 (PDF)