ZP poniżej progu ustawowego

Zamówienia publiczne poniżej progu ustawowego.

Dostawa i wdrożenie systemu finansowo-księgowego z modułem finansowo-księgowym, fakturowania, ewidencji VAT, ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia, e-deklaracje CIT, PIT, VAT, JPK.


3 listopada 2021
Zapytanie ofertowe: FE.220.1.2021 (PDF)
Załączniki: FE.220.1.2021-1 (ZIP)

15 listopada 2021
Informacja o wyborze: FE.220.1.2021-2 (PDF)