ZP powyżej progu - Archiwum

Zamówienia publiczne powyżej progu ustawowego.

Budowa mariny (cz. I) na terenie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Nad Jeziorem 21 w Poznaniu.

Termin składania ofert do 13.06.2018 r. do 11:00.

29 maja 2018
Ogłoszenie o zamówieniu: ZP.212.32.2018 (PDF)
Załącznik nr 1: ZP.212.32.2018-1 (ZIP 20 MB)
Załącznik nr 2: ZP.212.32.2018-2 (ZIP)

30 maja 2018
Informacja o ofercie wariantowej: ZP.212.32.2018-3 (PDF)

8 czerwca 2018
Informacja o pytaniach, modyfikacja SIWZ i zmiana ogłoszenia: ZP.212.32.2018-4 (ZIP)

15 czerwca 2018
Informacja z otwarcia ofert: ZP.212.32.2018-5 (PDF)

28 czerwca 2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZP.212.32.2018-6 (PDF)