Na wszystkie bezpłatne wejścia obowiązują zapisy. Za zgłoszenie uznaje się dostarczoną do Organizatora podpisaną deklarację uczestnictwa (PDF) w bezpłatnych wejściach. Zeskanowane deklaracje i oświadczenia należy wysłać na adres mailowy: lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora na ul. Gdańską 1 (boisko na Śródce). W szczególnych przypadkach (brak adresu e-mailowego) organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia telefonicznego, tel. 61 877 23 29. Miejsca rezerwowane są według kolejności napływania zgłoszeń. W przypadku wysłania deklaracji uczestnictwa drogą mailową lub telefoniczną osoba zgłaszająca jest zobowiązana dostarczyć Organizatorowi oryginał deklaracji uczestnictwa najpóźniej w dniu wejścia.

Terminy i miejsca bezpłatnych wejść

Basen letni (Odział Chwiałka, ul. J. Spychalskiego 34 w Poznaniu)

Liczba uczestników w ramach bezpłatnych wejść nie może przekroczyć 100 osób na cały dzień.

  • 04.07.2022 godz. 9:00 – 19:00
  • 02.08.2022 godz. 9:00 – 19:00

Basen letni (Odział Kasprowicza, ul. J. Jarochowskiego 5/5a w Poznaniu)

Liczba uczestników w ramach bezpłatnych wejść nie może przekroczyć 100 osób na cały dzień.

  • 06.07.2022 godz. 9:00 – 19:00
  • 18.08.2022 godz. 9:00 – 19:00

Skatepark Wyspa (Oddział Rataje, os. Piastowskie 106a w Poznaniu)

Liczba uczestników w ramach bezpłatnych wejść nie może przekroczyć 45 osób na jedno wejście.

Sprawdź szczegóły: zajęcia ze szkółką K-ROLL (PDF)

  • 08.07.2022 godz. 11:00 – 13:00
  • 22.08.2022 godz. 11:00 – 13:00

Bowling (Oddział Rataje, os. Piastowskie 106a w Poznaniu)

Cztery grupy uczestników w ramach bezpłatnych wejść po 8 osób max 32 osoby na jedno wejście.

  • 25.07.2022 godz. 14:00 – 15:00
  • 25.07.2022 godz. 15:00 – 16:00
  • 26.08.2022 godz. 11:00 – 12:00
  • 26.08.2022 godz. 12:00 – 13:00

Do pobrania

Organizator

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

ul. Gdańska 1
61-123 Poznań

tel./fax 61 877 23 29
e-mail:

poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 15:00

NIP: 209-00-01-440