Organizator

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

ul. Gdańska 1
61-123 Poznań

tel./fax 61 877 23 29
e-mail:

poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 15:00

NIP: 209-00-01-440

Terminy i miejsca bezpłatnych zajęć

Bowling Rataje (os. Piastowskie 106a w Poznaniu)

 • 17.01.2022 godz 18:00 – 19:00
 • 18.01.2022 godz.10:00 – 11:00
 • 19.01.2022 godz 14:00 – 15:00
 • 20.01.2022 godz.18:00 – 19:00
 • 21.01.2022 godz 10:00 – 11:00
 • 24.01.2022 godz.18:00 – 19:00
 • 25.01.2022 godz 10:00 – 11:00
 • 26.01.2022 godz 14:00 – 15:00
 • 27.01.2022 godz 18:00 – 19:00
 • 28.01.2022 godz 10:00 – 11:00
Liczba uczestników każdego dnia nie może przekroczyć 40 osób.

Lodowisko Malta (ul. Jana Pawła II w Poznaniu)

 • 17.01.2022 godz. 10:00 – 11:00
 • 18.01.2022 godz. 10:00 – 11:00
 • 19.01.2022 godz. 10:00 – 11:00
 • 20.01.2022 godz. 10:00 – 11:00
 • 21.01.2022 godz. 10:00 – 11:00
 • 24.01.2022 godz. 12:00 – 13:00
 • 25.01.2022 godz. 12:00 – 13:00
 • 26.01.2022 godz. 12:00 – 13:00
 • 27.01.2022 godz. 12:00 – 13:00
 • 28.01.2022 godz. 12:00 – 13:00
Liczba uczestników każdego dnia nie może przekroczyć 10 osób. Uczestnikiem zajęć może być wyłącznie dziecko w wieku szkolnym.

Zgłoszenia

Za zgłoszenie uznaje się dostarczoną do Organizatora podpisaną deklarację uczestnictwa (PDF) w bezpłatnych zajęciach oraz w pierwszym dniu zajęć pisemne oświadczenie opiekuna prawnego (PDF) niepełnoletniego uczestnika bezpłatnych zajęć.

Zeskanowane deklaracje należy wysłać na adres mailowy: lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora na ul. Gdańską 1 (boisko na Śródce). W szczególnych przypadkach (brak adresu e-mailowego) Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia telefonicznego. Miejsca rezerwowane są według kolejności napływania zgłoszeń.

W przypadku wysłania deklaracji drogą mailową osoba zgłaszająca jest zobowiązana dostarczyć Organizatorowi oryginał deklaracji najpóźniej w dniu wejścia.

Do pobrania:

Organizator

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

ul. Gdańska 1
61-123 Poznań

tel./fax 61 877 23 29
e-mail:

poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 15:00

NIP: 209-00-01-440