Chwiałka / Lodowisko

  • bilet pojedynczy: 13 zł ulgowy / 15 zł normalny jedna tercja po 45 minut
  • bilet podwójny: 22 zł ulgowy / 25 zł normalny dwie tercje po 45 minut
  • wypożyczenie łyżew: 10 zł za tercję po 45 minut
  • wypożyczenie kasku: 3 zł za tercję po 45 minut
  • wypożyczenie szafki: 2 zł szafka mała / 3 zł szafka duża
  • wypożyczenie "misia": 12 zł za tercję po 45 minut
  • ostrzenie łyżew: 15 zł za parę
  • karnety*: 120 zł ulgowy / 135 zł normalny (uprawnia do 10 wejść na tercję)
  • karnet instruktorski**: 750 zł za miesiąc

* Karnety upoważniają do 10 wejść na tercje po 45 minut w dni powszednie, weekendy i święta.

** Karnet instruktorski uprawnia do prowadzenia podstaw nauki jazdy na łyżwach (jazda przodem, tyłem, prze-
platanka).

Opiekun grupy zorganizowanej posiadającej więcej niż 10 uczniów/uczestników zakupujący bilety dla całej gru-
py otrzymuje bilet bezpłatny (1 opiekun na 10 uczestników).

Do zakupu biletu ulgowego uprawnione są dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie i studenci do 26 roku życia oraz emeryci, renciści i osoby niepełnosprawne (po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki).

Dzieci do lat 3 - wstęp bezpłatny.

Honorujemy karty:

Kontakt

Lodowisko

ul. O. M. Żelazka 1
61-553 Poznań

tel. 61 831 67 16
e-mail: