Kontakt

Orlik

e-mail:

Kontakt

Oddział Rataje

os. Piastowskie 106a
61-164 Poznań

tel. 61 871 06 42, 502 361 499

NIP: 209-00-01-440

Boisko Orlik

Uwaga! Od 18 maja 2020 roku do odwołania kompleks boisk Orlik dostępny jest codziennie w godzinach 8:00 – 21:00

Obecnie korzystanie z boisk jest ograniczone z uwagi na epidemię COVID-19.

Obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk przed wejściem na obiekt, osobne wejście i wyjście z obiektu, nie są udostępniane znaczniki, piłki i małe bramki.

Pobierz: Regulamin obiektu (PDF)

Dzieci na boisku piłkarskim
Dzieci na boisku piłkarskim
Boisko Orlik
Boisko Orlik
Boisko Orlik

Cennik udostępniania obiektów z gwarancją rezerwacji od 01.01.2022

Boisko piłkarskie

Opłata za korzystanie:

  • Kluby sportowe i stowarzyszenia posiadające siedzibę na terenie Miasta Poznania* – 56 zł/h
  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz ligi amatorskie – 110 zł/h
  • Pozostałe zespoły i grupy niezrzeszone – 90 zł/h

Opłaty dodatkowe:

  • Oświetlenie – 20 zł/h

Boisko do siatkówki lub koszykówki

Opłata za korzystanie:

  • Kluby sportowe i stowarzyszenia posiadające siedzibę na terenie Miasta Poznania* – 24 zł/h
  • Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz ligi amatorskie – 70 zł/h
  • Pozostałe zespoły i grupy niezrzeszone – 50 zł/h

* dotyczy klubów sportowych i stowarzyszeń zarejestrowanych w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, a także innych podmiotów prowadzących, zgodnie z ich statutem, działalność nieodpłatną na rzecz krzewienia kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży jeżeli boisko wykorzystywane jest w celu prowadzenia działalności nieodpłatnej

Opłaty dodatkowe:

  • Oświetlenie – 20 zł/h

Lekcje wychowania fizycznego dla szkół – jednorazowa opłata w wysokości 220 zł/miesiąc w godzinach uzgodnionych z Administracją Oddziału Rataje POSiR.

Kontakt

Orlik

e-mail:

Kontakt

Oddział Rataje

os. Piastowskie 106a
61-164 Poznań

tel. 61 871 06 42, 502 361 499

NIP: 209-00-01-440