Igrzyska Dzieci i Młodzieży

Organizator

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

ul. Gdańska 1
61-123 Poznań

tel./fax 61 877 23 29
e-mail:

poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 15:00

NIP: 209-00-01-440

Zawody w Piłkę nożną odbędą się na boisku MOS ulica Gdańska 1 w następujących terminach:

Dla szkół podstawowych

I etap

  • 27 kwietnia grupa A i B
  • 29 kwietnia grupa C i D

II etap

  • 5 maja

III etap

  • 8 maja

Dodatkowo opiekunowie/nauczyciele zobowiązani są dostarczyć najpóźniej w dniu zawodów wypełniony formularz zgłoszeniowy!

Dla szkół ponadpodstawowych

I etap

  • 6 kwietnia grupa A i B
  • 7 kwietnia grupa C i D
  • 8 kwietnia grupa E i F

II etap

  • 16 kwiecień

III etap

  • 17 kwiecień

Dodatkowo opiekunowie/nauczyciele zobowiązani są dostarczyć najpóźniej w dniu zawodów imienną listę zawodników oraz deklaracje zgody rodziców/opiekunów prawnych!

Organizator

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy

ul. Gdańska 1
61-123 Poznań

tel./fax 61 877 23 29
e-mail:

poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 15:00

NIP: 209-00-01-440